Koklejske kašte, Podveža - foto TIC Luče Matevž Lenarčič