Ribe

V zgornjem toku Savinje, od Logarske doline do Kolenčevega jezu v Okonini (pod Šport centrom Prodnik), živijo potočne postrvi, lipani in  šarenke, v manjšem številu tudi sulec, ter nekatere ogrožene in ranljive vrste, ki sicer niso zanimive za športni ribolov: kapelj, pisanec, blistavec, pohra, babica in globoček.

.
Potočna postrv - Sallma trutta fario
Hrani se s talno hrano in vodnimi žuželkami, večje ribe so tudi ribojede, zato prihaja do kanibalizma. Drsti se od oktobra do začetka decembra. V zgornjem toku Savinje doseže velikost do 90 cm in težo  do 8 kg, vendar je zaščitena – UJEMI IN SPUSTI!

Savinja - potočna postrv - Sallma trutta fario - foto RD Ljubno

.
Sulec - hucho hucho
Hrani se s talno hrano in vodnimi žuželkami, večje ribe so tudi ribojede, zato prihaja do kanibalizma.  Drsti se od konca marca do konca aprila. V zgornjem toku Savinje doseže velikost do 120 cm in težo nad 20 kg, vendar je zaščiten – UJEMI IN SPUSTI!

Savinja - sulec - hucho hucho - foto RD Ljubno

.
Lipan - Taymallus thymallus
Hrani se s talno hrano in vodnimi žuželkami, včasih tudi z zarodi drugih rib. Drsti se od sredine marca do začetka maja. V zgornjem toku Savinje doseže velikost do 60 cm in težo do 2 kg. Najbolj je prisoten v revirju 1, najmanj v revirju 3. Dovoljen dnevni uplen je 1 lipan dolžine najmanj 50 cm.

Savinja - lipan - Taymallus taymallus - foto RD Ljubno

.
Šarenka (kalifornijska postrv) - oncorhynchus mykiss
Šarenka ni avtohtona riba. Najbolj je prisotna v revirju 3, najmanj v revirju 1. Pri hrani ni izbirčna. Drsti se od decembra do konca marca. V zgornjem toku Savinje doseže velikost do 90 cm in težo do 9 kg. Dovoljen dnevni uplen sta 2 šarenki v medmeri od 30 do 40 cm.

Savinja - šarenka (kalifornijska postrv) - oncorhynchus mykiss - foto RD Ljubno