EU Skladi

Opis investicije
Investicija je zajemala celovito energetsko obnovo objekta gostišča športnega centra Prodnik. V sklopu celovite energetske obnove so se izvedla naslednja dela:
- izolacija strehe in izdelava zračnega mostu,
- izdelava fasade debeline 16 cm, ki je ustrezna okoljskim smernicam,
- ureditev talnega gretja in menjave pisuarjev, kotličkov, radiatorjev in druge sanitarne opreme,
- menjava vseh oken in vhodnih vrat,
- postavitev 100kW sončne elektrarne, kar naj bi zadostovalo za samooskrbo z električno energijo,
- menja peči na lesne sekance,
- drobilnik steklenic.
 
Investicija se je izvajala v letu 2021.
 
 
Namen investicije
Namen investicije je bil izboljšati energetsko stanje gostišča športnega centra Prodnik. Z energetsko obnovo objekta je bilo dosežena manjša poraba toplotne energije in zagotovitev lastne električne energije ter zmanjšanje odpadkov. Vse to ugodno vpliva na zmanjšanje toplogrednih vplivov in klimatske spremembe ter ima ugoden vpliv na okolje.
 
 
Sofinanciranje investicije
Investicijo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 200.000 EUR. S pomočjo sofinanciranje se je investicija lahko izvedla v celoti in doglednem času.
 
 
Cilji, ki so bili doseženi z investicijo
Celovita energetska obnova stavb.
Nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije.
Nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov.
Zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo.
Ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode.
Ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.
 
 
Rezultat investicije
Gostišče športnega centra Prodnik je celovito energetsko obnovljen in je prijaznejši ter okoljsko sprejemljiv. Učinki investicije se kažejo v nižji porabi toplote in stroških za energijo.